• Noves instal.lacions, reparacions i manteniment.
  • Certificats d'instal.lacions, revisions periòdiques i correcció de defectes.
  • Escomeses individuals i colectives.
  • Calderes i escalfadors.

Gas

Natural, butà i propà

 

Lampisteria Girones i Rodes | Instal.lador Blanes

GIRONÈS I RODÉS, S.L.   
Tel: 972 330 660  -  
C. Jaume I, 70  -  Blanes 
DOMÒTICA