• Noves instal.lacions, reparacions, reformes i manteniment.
  • Certificats d'instal.lacions, butlletins de reconeixament, contractes de manteniment.
  • Instal.lació integral.
  • Escomeses elèctriques.
  • Domòtica.
  • Quadres elèctrics.
  • Centralitzacions de comptadors.
  • Enllumenat interior i exterior.
  • Bateries de condensadors.
  • Estudi empliacions i reduccions de potència.
  • Automatismes.

Electricitat

Lampisteria Girones i Rodes | Instal.lador Blanes

GIRONÈS I RODÉS, S.L.   
Tel: 972 330 660  -  
C. Jaume I, 70  -  Blanes 
DOMÒTICA