top of page

Nota legal

Avís legal

Benvingut la  pàgina WEB de GIRONES I RODES, SL

A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1-IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 d’ 11 de juliol, de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, s’informa que GIRONES I RODES, S.L. és un domini de l’empresa GIRONES I RODES, S.L amb domicili social en c/Jaume I, 70 de Blanes i amb telèfon 972 330 660

La societat es denomina GIRONES I RODES, S.L amb CIF B17654039 que figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona Llibre 1614 Foli 16 Fulla GI27074.

2-NORMES D’UTILITZACIÓ

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc WEB  així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament d’aquesta, incloent-hi la introducció de virus o similars.

3-PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclòs textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals GIRONES I RODES, S.L o les empreses del seu grup són titulars  o amb llicències legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, inclòs qualsevol mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport mitjà sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i la màxima qualitat.

De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

GIRONES I RODES, S.L no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines WEB de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

GIRONES I RODES, S.L no es fa responsable dels perjudicis que es poden derivar, entre altres de:

 

  • Interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errades en les línies i xarxes de telecomunicacions.

  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena o a través de qualsevol mitjà de comunicació.

  • Ús indegut o inadequat del lloc WEB.

  • Errades produïdes per un mal funcionament dels navegadors o per l’ús de versions no actualitzades d'aquest.

 

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte del lloc WEB, podrà ser reclamat per danys i perjudicis causats.

Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que se’n derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", ... O eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega  no raonable sobre el funcionament del lloc WEB.

5- LEGISLACIÓ.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

bottom of page