• Noves instal.lacions, reparacions, reformes i manteniment industrial i domèstic.
 • Butlletins d'alta.
 • Instal.lacions d'aigua calenta sanitaria.
 • Xarxes de distribució.
 • Acumuladors.
 • Sanitaris, aixetes, mampares, mobles de bany.
 • Cuines i banys.
 • Grups de pressió.
 • Tractaments d'aigua.
 • Captació d'aigues pluvials.
 • Sanejament d'aigues.
 • Descalcificadors i depuradors.
 • Sistemes de reg.
 • Extinció d'incendis.

Aigua 

Lampisteria Girones i Rodes | Instal.lador Blanes

GIRONÈS I RODÉS, S.L.   
Tel: 972 330 660  -  
C. Jaume I, 70  -  Blanes 
DOMÒTICA