top of page

Acreditacions

 • Empresa instal.ladora elèctrica de BT categoria especialista.

 • Empresa instal.ladora de gas (IG-B).

 • Empresa instal.ladora d'aigua.

 • Empresa instal.ladora d'instal.lacions petrolíferes (REIP 1).

 • Empresa instal.ladora-mantenidora d'instal.lacions tèrmiques en edificis (REIMITE).

 • Empresa instal.ladora-mantenidora d'aparells fixes de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor.

 • Empresa manipuladora d'equips de sistemes frigorífics.

 • Empresa instal.ladora de telecomunicacions.

 • Intal.lador d'establiments i serveis plaguicides (Tractament a tercers per la prevenció i control de legionel.losi) (ROESP).

 • Empresa col.laboradora amb Gas Natural.

 • Tècnic certificat EIB/KNX parther.

 • Empresa certificada amb segell distintiu de Garantia de Qualitat atorgat pel Gremi d'Instal.ladors de Girona.

 • Subdistribuïdor Roca.

bottom of page